Lo naiximén del nostre parlá

Y diu que...
Deu va aná per lo mon repartín llengues... Vatres parlareu fransés... Vatres en inglés tos entendreu...
Y així un país y un atre país, una regió y un atra regió va aná dixán instrucsions de com tenien que parlá tot lo mon.
Al final de tot va arribá al Matarraña y un paisá li va preguntá... Deu!!! y... aquí en que idioma parlarem???
Deu se va quedá pensan un momen, pos es que ya habíe repartit tots los idiomes posibles... Y va di...
Aquí parleu com bullgueu!!! Y així va naixe lo chapurriau.

Per Juan Siurana (Rafels)
Me podeu escriure a chapurriat@gmail.com

sábado, 12 de enero de 2019

" LA ROSADA DEL MATÍ "

La rosada del matí
no gelará lo nostre ímpetu
tenim lo mateix sentí
per lo nostre parlá, lo Chapurriau

es igual com li vullguem dí
tots lo volem al nostre parlá
y la rosada del matí
eixe amor mai podrá gelá

no tos dixeu intoxicá
que no tos diguen que aquí
sempre am parlat catalá
eixa es una manera de mentí

mol deacuerdo estem tots
que volem defensa lo nostre parlá
ajuntem tots lo nostre esfors
y entre tots lo farem respetá

avui yá mos unix un sentimen
es ben diferen lo nostre parlá
después ya vorem com lo escribirem
lo nostre parlá no es catalá

no volem al pebrot, si lo primentó
som diferens, mai inferiós
lo nostre articul no es el, es ló
la nostra unió mos fará millós

aislem als que mos volen confundí
units conseguirem la unanimidat
despullem als que no paren de mentí
que se imposo la nostra voluntat

que la rosada del matí
gelo tota la seua maldat
y que la caló de la gen de aquí
alimento a la nostra germandat.                 Per... Juan Carlos Abella (Valderrobres)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...